De psychologenpraktijk biedt hulp aan jongvolwassenen, volwassenen en ouderen bij uiteenlopende psychologische problemen. Daarnaast behoort ook systeemtherapie tot de mogelijkheden. (voor verdere toelichting, zie ‘werkwijze’). In samenwerking met KieN, Specialistische GGZ, te Sneek wordt lichaamsgerichte groepstherapie gegeven. Samen met lichaamsgerichte therapeut, Liane Maathuis, worden deze sessies begeleid. Voor meer informatie hierover zie website KieN.

Problematiek

Zoals op de eerste pagina staat beschreven kan je met veel uiteenlopende problemen bij de psycholoog terecht. Voor de duidelijkheid staan hier concrete voorbeelden.

⚬ Problemen in het omgaan met anderen,

zoals: verlegenheid, moeite met het leggen van contacten of het onderhouden van relaties, opkomen voor jezelf.

⚬ Overspannenheid/Burn-out

ten gevolge van problemen in de privé- of werksituatie, perfectionisme.

⚬ Depressieve stemmingen,

zoals: somberheid, lusteloosheid, moeilijkheden met het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis zoals een scheiding of een verlies (PTSS).

⚬ Vragen of problemen rond seksualiteit.

⚬ Lichamelijke klachten waarvoor de huisarts geen lichamelijke verklaring kan vinden,

zoals: hyperventilatie, slapeloosheid, hoofdpijn, vermoeidheid, rugpijn en maag- en darmklachten, verstoord eetpatroon.

⚬ Problematische ervaringen opgedaan tijdens de jeugd.

⚬ Angsten en fobieën,

zoals: straatvrees, paniekstoornissen angst voor ernstige ziekten, angst voor kleine ruimtes, angst voor bijeenkomsten van mensen, etc.

⚬ Dwanghandelingen of nare gedachten die uw leven beheersen.

⚬ Niet langer meer willen overleven maar leven,

zoals: meer plezier en kwaliteit van leven willen ervaren. Meer balans en stabiliteit in je leven. Jezelf willen ontwikkelen, meer vaardigheden onder de knie krijgen, leren loslaten.

⚬ Eigenschappen die jou hinderen om van het leven te genieten,

zoals: geen keuzes kunnen maken of tot niets kunnen komen, negatief en kritisch voelen naar anderen, weinig zelfvertrouwen, veel piekeren, tegen alles opzien en moeilijk kunnen genieten.

⚬ Borstkanker,

Ik heb mij gespecialiseerd in de problematiek die borstkanker voor zowel de vrouw als de partner en hun relatie met zich mee kan brengen.

⚬ HSP (highly sensitive person)

mede vanuit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk het is om het leren omgaan met hoog gevoeligheid, zodat je dit meer als winst dan als last ervaart.

⚬ Levensfaseproblematiek,

waaronder problemen met het ouder worden.

⚬ Systeemtherapie / groepstherapie,

In een sociaal systeem, zoals een gezin, klas, team, beïnvloeden mensen elkaar. Daarbij kan wrijving ontstaan met alle gevolgen van dien.