Doetie Boeijenga

Welkom op de website van Psychologenpraktijk Doetie Boeijenga te Rutten. Deze site geeft aan wanneer het wenselijk is om deskundige hulp in te roepen. Daarnaast maakt de site duidelijk wat therapie zoal in kan houden en wat de rol van de therapeut in dit proces inhoudt.

Ieder mens ziet zich vroeg of laat wel eens geconfronteerd met problemen of levensvragen. Vaak zijn we zelf in staat om hier een weg in te vinden. In andere gevallen roepen we hierbij de hulp in van familie of vrienden. Het kan ook zijn dat deze oplossingen niet meer afdoende zijn en de problemen dermate belastend of belemmerend werken dat iemand er zelf niet meer uitkomt. Dan is deskundige hulp gewenst.

PsychologenpraktijkDe stap maken om hulp te zoeken is vaak moeilijk genoeg. Het is de bedoeling dat deze website met zijn uitstraling en informatie die stap gemakkelijker maakt. De benadering is dan ook niet afstandelijk en formeel, maar gericht op contact en samenwerking. Vandaar dat in de verdere tekst de informele aanspreekvorm wordt gebruikt.

Voor mij geldt -als geboren Friezin- dat de gesprekken ook in het Fries kunnen worden gevoerd.

Ik beleef veel plezier in mijn werk, waarin ik samen met mensen onderweg mag zijn in hun zoektocht naar het verbeteren van hun levenssituatie.

 

WelkomVriendelijke groet,

Doetie