Mijn stijl van werken laat zich kenmerken als doelgericht, oplossingsgericht, beeldend, flexibel, diepgang met de nodige luchtigheid, soms confronterend, maar altijd vanuit verbinding en betrokkenheid.

In onze samenwerking is het belangrijk dat jij je begrepen, gerespecteerd en geaccepteerd voelt met jouw fundamentele kenmerken en karaktereigenschappen. Soms zijn deze eigenschappen onderbelicht geraakt of negatief ingezet. Herwaardering en het positief benutten van deze vaak krachtige een mooie eigenschappen is dan van belang.

werkwijzeIk ga uit van de mogelijkheden en kansen die jij in je hebt. Samen met jou wordt een weg gezocht en bepalen we doelen die individueel passend zijn. Voor de uitvoering van het behandelplan maak ik gebruik van het gedachtegoed van diverse therapeutische stromingen, al naar gelang passend bij jouw klachten en jouw persoonlijkheid. Dit vertaalt zich onder meer in het begeleiden, steunen, aanreiken van handvaten, adviseren en feedback geven. Dit alles leidt er vaak toe dat jouw inzicht en grip op je problematiek groter wordt, waardoor jouw klachten kunnen afnemen.

Behalve van mijn intuïtie en gezond verstand, maak ik tijdens onze gesprekken vaak gebruik van methoden uit de cognitieve gedragstherapie. Dit vanwege zijn grote effectiviteit en toepasbaarheid. Vaak combineer ik deze therapeutische insteek met die uit andere therapeutische stromingen, waaronder inzichtgevende gesprekstherapie, cliënt gerichte therapie, systeemtherapie en mindfulness.

Verder ben ik specialistisch geschoold in de behandeling van enkelvoudige en meervoudige trauma’s middels EMDR.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Deze therapie wordt vaak toegepast om de vastgelopen verwerking van traumatische ervaringen weer op gang te helpen. EMDR is één van de meest in aanmerking komende psychologische interventies bij PTSS (posttraumatische stressstoornis). Kenmerkend in de therapie is de belasting van het werkgeheugen waardoor de stress ten gevolge van de storende gedachten afneemt.
De methode is effectief en wordt vanwege zijn aard door veel patiënten en therapeuten als relatief weinig emotioneel belastend ervaren.

Lichaamsgerichte groepstherapie.
Lichaamsgerichte groepstherapie helpt je om alle emoties te leren voelen en te verdragen en om ze op adequate wijze te (durven) uiten. Je gaat ervaren hoe je rust in je lichaam kunt creëren. Je leert om stevig met je eigen benen op de grond te staan, overeind te blijven als het tegenzit, zie website KieN.

Mensen zijn uniek en dus heeft iedere mens een andere aanpak op benadering nodig. Zo volgt de behandeling de mens en niet andersom!