Binnen deze psychologenpraktijk wordt een significant lager tarief gehanteerd dan het huidig geldende tarief binnen de eerstelijns psychologische zorg.
Per individuele sessie wordt €90,00* in rekening gebracht. Voor het intake gesprek wordt éénmalig €50,00* extra in rekening gebracht. Dit betreft de afname van psychologische testen en de verwerkingskosten van het anamnestisch interview. Voor een dubbele sessie wordt €145,00* in rekening gebracht.

Het is ook mogelijk om een consult aan huis aan te vragen. Voor de reistijd (afhankelijk van de afstand en bereikbaarheid) worden extra kosten in rekening gebracht (ongeveer €15,00* per 15 minuten)

*Deze prijzen zijn inclusief BTW en geldig vanaf januari 2023.

De genoemde bedragen worden niet vergoed omdat er binnen deze praktijk geen contracten zijn afgesloten met de zorgverzekeraars.

(Uitleg wat betreft zorgverzekeringen: De laatste jaren zijn eigen risico en eigen bijdrage sterk verhoogd, waarbij duidelijk is geworden dat het opstarten of continueren van de therapie regelmatig tot financiële problemen leidt. Met als gevolg dat mensen besluiten om geen hulp in te roepen of halverwege het therapeutisch proces te stoppen. Bovendien moet het eigen risico met €385,00 of meer worden verbruikt voordat de zorgverzekeraar start met de vergoeding).

Het is belangrijk dat mensen met psychische problemen hulp kunnen ontvangen en hierbij niet op basis van financiële draagkracht worden uitgesloten. Daarom ben ik bereid om samen met je te zoeken naar oplossingen zodat er psychologische hulp kan worden geboden.

De kwaliteit van de praktijk wordt mede gewaarborgd doordat er wordt voldaan aan de voorwaarden voor de WKKGZ. (wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg) Voor een uitleg over de klachtenprocedure kunt u HIER klikken.
De kwaliteit van de behandeling wordt ondersteund door gevalideerde vragenlijsten, waaronder Symptom Checklist (SCL-90), Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst (NVP-2), de Utrechtse Coping lijst (UCL) en een anamnestisch interview.

De duur van de therapie is deels afhankelijk van de problematiek. Het aanbod is volgens de methodiek van steppen care: kort als het kan, lang als het moet. Dankzij de effectieve therapie technieken zijn het meestal kortdurende trajecten met een gemiddelde van 5 – 10 gesprekken.

Een gesprek duur 45 minuten. Meestal vinden de gesprekken om de 14 dagen plaats. Vaak krijg je “huiswerk” mee. Het is immers meestal de bedoeling dat jij aan de slag gaat met wat er tijdens de gesprekken duidelijk is geworden.

Om efficiënt te kunnen werken en daarnaast kwaliteit te kunnen waarborgen kan het zinvol zijn om een aantal vragenlijsten in te vullen. Deze informatie kan voor zowel jou als mij extra helderheid en inzicht geven over jouw situatie. Ik bespreek dit samen met jou in de therapie.